Ofrena Floral Santa Oliva

2014-06-09 09:33

Seguici i ofrena floral a Santa Oliva

Dia: 10 de juny de 2014
Inici (17.30h.): pl. de les Fonts

Final: Porxo Santa Oliva

ORGANITZACIÓ: ACF Olesa
Sardanista amb la col·laboració
de diverses entitats culturals i
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat